Bezwaarschrift schrijven bezwaarschrift opstellen

Bezwaar maken: doe het op tijd!

De gemeente neemt besluiten. Een besluit staat vaak in een brief van de gemeente aan u. Ook maakt de gemeente besluiten bekend in de plaatselijke krant. Let op! Steeds vaker publiceert de gemeente verleende omgevingsvergunningen en bouwvergunningen alleen nog maar digitaal op internet. U kunt dat nagaan op de gemeentelijke website of via www.overheid.nl. Tip: u kunt zich hier aanmelden, dan krijgt u een email wanneer de gemeente in uw buurt vergunningen verleent of een bestemmingsplan wijzigt.

U kunt tegen een besluit bezwaar maken wanneer u door dit besluit persoonlijk of rechtstreeks in uw belangen bent getroffen. U moet de gemeente binnen 6 weken laten weten wanneer u het niet eens bent met een besluit.

Let op: te laat is te laat ook al heeft u gelijk! Het besluit blijft dan gelden. Meer informatie vindt u onder: Maak op tijd bezwaar!

Behandeling bezwaarschrift door gemeente

Het gemeentebestuur bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit naar
aanleiding van de bezwaren.

Eerst krijgt u een uitnodiging om het bezwaarschrift tijdens een hoorzitting toe te lichten. De meeste gemeenten hebben een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie die eerst de bezwaarmaker en de gemeente, meestal een ambtenaar, horen. In de hoorzitting krijgt de bezwaarmaker de kans de bezwaren toe te lichten. De gemeente zal het genomen besluit verdedigen en ingaan op de bezwaren. Vaak heeft de commissie nog vragen aan u en de gemeente.

Na de hoorzitting brengt deze commissie advies uit aan het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur neemt een besluit op uw bezwaar en houdt daarbij rekening met het advies. Als dit besluit afwijkt van het advies wordt de reden daarvan aangegeven.

Niet eens met beslissing op bezwaarschrift: beroepschrift schrijven beroepschrift opstellen

Tegen een beslissing op uw bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank beroep aantekenen.

Stelt de Rechtbank u in het ongelijk dan is er nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. De Raad van State is de hoogste rechter en doet een einduitspraak.

Lees Meer…