U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd die niet wordt verleend of in uw buurt is een plan om een omgevingsvergunning te verlenen. Wanneer u het niet eens bent met een verleende of niet verleende omgevingsvergunning, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. Het is belangrijk om uw bezwaar tegen een besluit over een omgevingsvergunning te voorzien van de juiste argumenten. We geven u graag inzicht in de veelvoorkomende argumenten.

U wilt geen bouw bij u in de buurt
U heeft bezwaar tegen bebouwing en bouwplannen in de buurt. Er is een plan om een omgevingsvergunning te verlenen of deze vergunning is al verleend en u heeft bezwaar. Of de gemeente wil onverwachts bouw van meer woningen mogelijk maken door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Bezwaar tegen uw omgevingsvergunning
De gemeente heeft aan u een omgevingsvergunning verleend. De buurman of iemand anders heeft echter een bezwaarschrift ingediend. U wilt graag bouwen en weet niet of dat mag en welk (financieel) risico u dan loopt. Ook wilt u graag weten hoe sterk de gemeente staat en of uw omgevingsvergunning uiteindelijk in stand blijft.

De gemeente wil niet meewerken aan uw bouwplan
U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan, maar de gemeente weigert medewerking of het is niet mogelijk om een vergunning te krijgen in afwijking van het bestemmingsplan of het beleid van de gemeente.

Rechtspraktijk A. Bil, specialist voor het beste bezwaarschrift
Natuurlijk kunt u zelf een bezwaarschrift opstellen, maar het beste is om dit over te laten aan een juridisch specialist. Rechtspraktijk A. Bil is uw ervaren juridisch specialist voor het beste bezwaarschrift. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht en helpen u om succesvol bezwaar aan te tekenen met de juiste argumenten binnen de hiervoor geldende termijn.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u het recht om Rechtspraktijk A. Bil als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen.

Door Rechtspraktijk A. Bil in te schakelen, zal de gemeente beter naar u luisteren en echt rekening houden met uw belangen.

Gratis intake
Voor iedereen is een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek gratis. Wij kunnen u juridisch vertegenwoordigen en bijstaan in procedures. U wordt volledig ontzorgd en dat geeft rust.

Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar
Rechtspraktijk A. Bilstaat voor u klaar om te helpen bij het aantekenen van bezwaar bij de gemeente, bijvoorbeeld tegen een omgevingsvergunning, bestemmingsplan of handhavingsbesluit.

Wilt u bezwaarschrifthulp, meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Vergroot de kansen op een succesvol protest. Vul het contactformulier in en wij nemen dan snel contact met u op!