Uw gemeente wijzigt het bestemmingsplan en geeft daarmee toestemming om iets te bouwen of te slopen en u bent het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld als de functie van een stuk grond in uw nadeel wijzigt. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen tegen het wijzigen van het bestemmingsplan.

Maak uw zienswijze kenbaar in de ontwerpfase
Om bezwaar aan te tekenen, dient u uw zienswijze kenbaar te hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.

Rechtspraktijk A. Bil, specialist voor het beste bezwaarschrift
Natuurlijk kunt u zelf een bezwaarschrift opstellen, maar het beste is om dit over te laten aan een juridisch specialist. Rechtspraktijk A. Bil is uw ervaren juridisch specialist voor het beste bezwaarschrift. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht en helpen u om succesvol bezwaar aan te tekenen tegen een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u het recht om Rechtspraktijk A. Bil als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen.

Door Rechtspraktijk A. Bil in te schakelen, zal de gemeente beter naar u luisteren en echt rekening houden met uw belangen.

Gratis intake
Voor iedereen is een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek gratis. Wij kunnen u juridisch vertegenwoordigen en bijstaan in procedures. U wordt volledig ontzorgd en dat geeft rust.

Rechtspraktijk A. Bil staat voor bezwaarschrifthulp en meer informatie
Rechtspraktijk A. Bilstaat voor u klaar om te helpen bij het aantekenen van bezwaar tegen het wijzigen van het bestemmingsplan door de gemeente.

Wilt u bezwaarschrifthulp, meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Vergroot de kansen op een succesvol protest. Vul het contactformulier in en wij nemen dan snel contact met u op!