Heeft u hulp nodig bij een bezwaar aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar en helpt u om succesvol bezwaar aan te tekenen, binnen de hiervoor geldende termijn.

Wat is het aantekenen van bezwaar?
Iedere gemeente maakt jaarlijks vele besluiten, waaronder over zaken bij u in de buurt. Het gaat bijvoorbeeld om een besluit om te bouwen in de buurt, het aanpassen van een bestemmingsplan of de handhaving op een eerder besluit. Het kan zijn dat u het niet eens bent met een besluit, bijvoorbeeld omdat u hier overlast van zult ervaren. U kunt dan bezwaar aantekenen tegen dit besluit, waarmee u aangeeft dat u het er niet mee eens bent en onderbouwt waarom.

De tijdsdruk van bezwaar aantekenen
De gemeente is verplicht om besluiten openbaar te maken, dit wordt bijvoorbeeld gedaan via de gemeentewebsite of gemeentepagina’s in een lokale krant. Vanaf de publicatiedatum is er een periode van 6 weken waarin u bezwaar kan maken. Na deze periode worden bezwaren niet meer in behandeling genomen, ook niet als u gelijk heeft.

De bezwaarperiode van 6 weken geeft een tijdsdruk. Niet alleen moet u het bezwaar opstellen en indienen, ook wil u uiteraard een grote kans op succes hebben. Dit lukt alleen als een bezwaar goed in elkaar zit. Het is daarom aan te raden om een juridisch specialist in te schakelen. Niet alleen weet deze hoe de procedures werken, ook heeft de specialist ruime ervaring met bezwaar aantekenen.

Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar
A. Bil is juridisch specialist in omgevingsrecht en staat voor u klaar om te helpen bij het aantekenen van bezwaar bij de gemeente, bijvoorbeeld tegen een omgevingsvergunning, bestemmingsplan of handhavingsbesluit.

Benieuwd hoe Rechtspraktijk A. Bil u kan helpen bij succesvol bezwaar aantekenen? U ontvangt altijd vrijblijvend een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek.