Doolhof Bezwaarschrifthulp

Bezwaar Bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een bestemmingsplan en hier bezwaar tegen wilt maken. Een bestemmingsplan bepaalt samen met de wet wat de precieze bouw- en gebruiksmogelijkheden op percelen zijn. En dus ook of u bepaalde verbouwingen wel of niet mag uitvoeren op uw grond. In sommige gevallen is het mogelijk bezwaar te maken tegen zo’n bestemmingsplan om toch bepaalde vergunningen te krijgen voor het bouwen op uw eigen perceel.

Verschillende situaties

Binnen het ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunningen kunnen zich veel verschillende situaties voordoen. Het is dus lastig om te zeggen wat er wel of niet mogelijk is als er geen goed beeld is van de situatie waarin u zich bevindt. Daarom begin ik mijn dienstverlening altijd met een analyse van het probleem, waarvoor u altijd contact met mij kan opnemen. Op die manier kan ik eenvoudiger een plan van aanpak opstellen voor uw situatie en hulpvraag.

Procedure achter een bestemmingsplan

Er zit een behoorlijke procedure achter het opstellen van een bestemmingsplan. Er wordt altijd eerst een voorontwerp gemaakt, waarin de gemeente bekend maakt wat ze willen wijzigen aan het plan. Vaak wordt hiervoor een inspraakavond gepland , zodat inwoners kunnen reageren op de plannen van de gemeente. Daarna begint de wettelijke procedure pas. Daaruit komt uiteindelijk een ontwerpbestemmingsplan, waar nog bezwaar tegen ingediend kan worden. Hier heeft u zes weken de tijd voor, vanaf het bekendmaken van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijzen indienen

Wanneer u bezwaar maakt tegen een ontwerpbestemmingsplan, wordt dit ‘zienswijzen indienen’ genoemd. Na het schriftelijk indienen ervan geven veel gemeenten nog de kans om de zienswijzen mondeling toe te lichten. De raad beoordeelt de zienswijzen en stelt uiteindelijk het definitieve bestemmingsplan vast. Mochten uw zienswijzen hierin genegeerd worden, kunt u hierover nog in beroep gaan bij de Raad van State. Zij beoordelen dan of uw beroep gegrond is of niet en of het bestemmingsplan gaat gelden. U heeft dus in principe twee kansen om het bestemmingsplan tegen te houden met uw bezwaar. Daarom is het verstandig om een juridisch specialist naar uw zienswijzen te laten kijken.