Handhavingsbesluit

Handhavingsbesluit

Geluidsoverlast en een bouwwerk dat zonder vergunning is gebouwd of in strijd is met het bestemmingsplan. Het zijn situaties waarin een gemeente handhavend kan optreden en een overtreder oplegt om een overtreding te beëindigen. Heeft u van uw gemeente een...
Omgevingsvergunning bezwaar buren

Omgevingsvergunning bezwaar buren

Uw buren gaan verbouwen, uitbreiden of slopen en hebben daar een omgevingsvergunning voor nodig. Indien u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Uw buren vragen een omgevingsvergunning aanIndien uw buren de omgevingsvergunning...
Argumenten bezwaar omgevingsvergunning

Argumenten bezwaar omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd die niet wordt verleend of in uw buurt is een plan om een omgevingsvergunning te verlenen. Wanneer u het niet eens bent met een verleende of niet verleende omgevingsvergunning, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente....
Bestemmingsplan wijzigen bezwaar

Bestemmingsplan wijzigen bezwaar

Uw gemeente wijzigt het bestemmingsplan en geeft daarmee toestemming om iets te bouwen of te slopen en u bent het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld als de functie van een stuk grond in uw nadeel wijzigt. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen tegen het wijzigen van het...
Bezwaar aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil helpt u!

Bezwaar aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil helpt u!

Heeft u hulp nodig bij een bezwaar aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar en helpt u om succesvol bezwaar aan te tekenen, binnen de hiervoor geldende termijn. Wat is het aantekenen van bezwaar?Iedere gemeente maakt jaarlijks vele besluiten, waaronder...
Protest aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar!

Protest aantekenen? Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar!

Wilt u protest aantekenen tegen een omgevingsvergunning (bouwvergunning), bestemmingsplan of handhavingsbesluit? Schakel dan de hulp in van een juridisch specialist, om uw kansen op een succesvol protest te vergroten. Het aantekenen van protestIedere leefomgeving is...
Vragen om handhaving; vaak een kwestie van lange adem

Vragen om handhaving; vaak een kwestie van lange adem

Stel: je buurman maakt er een potje van en gebruikt zijn agrarische perceel voor een illegaal bedrijf. Het bedrijf geeft al jarenlang veel overlast door opslag van allerlei goederen, werkzaamheden in de open lucht, geluidsoverlast en een komen en gaan van klanten, ook...
“Nee, sorry de overtreding kan niet worden gelegaliseerd”

“Nee, sorry de overtreding kan niet worden gelegaliseerd”

De gemeente heeft u aangeschreven omdat u heeft gebouwd zonder omgevingsvergunning of omdat u uw perceel in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. U ontvangt dan een brief waarin staat wat er mis is en welke regels u heeft overtreden. In de brief wordt ook uitgelegd...
Omgevingsvergunning schendt privacy: hoe zit dat?

Omgevingsvergunning schendt privacy: hoe zit dat?

In mijn praktijk komt het voor dat een buurman bezwaar heeft tegen een verleende omgevingsvergunning omdat er naar zijn mening te dicht bij zijn perceel wordt gebouwd. Er wordt geklaagd over inkijk en schending van de privacy. Ook het bezwaar dat het nieuwe gebouw...