Vragen om handhaving; vaak een kwestie van lange adem

Vragen om handhaving; vaak een kwestie van lange adem

Stel: je buurman maakt er een potje van en gebruikt zijn agrarische perceel voor een illegaal bedrijf. Het bedrijf geeft al jarenlang veel overlast door opslag van allerlei goederen, werkzaamheden in de open lucht, geluidsoverlast en een komen en gaan van klanten, ook...
“Nee, sorry de overtreding kan niet worden gelegaliseerd”

“Nee, sorry de overtreding kan niet worden gelegaliseerd”

De gemeente heeft u aangeschreven omdat u heeft gebouwd zonder omgevingsvergunning of omdat u uw perceel in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. U ontvangt dan een brief waarin staat wat er mis is en welke regels u heeft overtreden. In de brief wordt ook uitgelegd...
Omgevingsvergunning schendt privacy: hoe zit dat?

Omgevingsvergunning schendt privacy: hoe zit dat?

In mijn praktijk komt het voor dat een buurman bezwaar heeft tegen een verleende omgevingsvergunning omdat er naar zijn mening te dicht bij zijn perceel wordt gebouwd. Er wordt geklaagd over inkijk en schending van de privacy. Ook het bezwaar dat het nieuwe gebouw...