Gratis intake, neem contact op.

Voor iedereen is een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek gratis. Ik kan u juridisch vertegenwoordigen en bijstaan in procedures. U wordt dan volledig ontzorgd. En dat geeft rust.

Tip: op grond van uw rechtsbijstandsverzekering kunt u mij inschakelen.
Verder is het ook mogelijk dat ik commentaar geef op door u zelf opgestelde bezwaarschriften en deze aanvul of feedback geef.
Een andere manier is dat ik mij verdiep in het dossier om vervolgens via een Skype gesprek uitgebreid een en ander met u door te nemen.