Gratis intake, neem contact op.

Voor iedereen is een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek gratis. Ik kan u juridisch vertegenwoordigen en bijstaan in procedures. U wordt dan volledig ontzorgd. En dat geeft rust.

Tip: op grond van uw rechtsbijstandsverzekering kunt u mij inschakelen.
Verder is het ook mogelijk dat ik commentaar geef op door u zelf opgestelde bezwaarschriften en deze aanvul of feedback geef.
Een andere manier is dat ik mij verdiep in het dossier om vervolgens via videobellen uitgebreid een en ander met u door te nemen.