Indienen handhavingsverzoek

Ik kan voor u een goed juridisch doortimmerd handhavingsverzoek indienen. De ervaring leert dat gemeente vaak dan pas in actie komen, met frisse tegenzin. De
gemeente is dan verplicht een en ander te onderzoeken en moet binnen 8 weken een besluit te nemen of tot handhaving wordt overgegaan.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen een handhavingsbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

Ook kan er bezwaar worden gemaakt in de situatie dat de gemeente op uw verzoek niet de wet handhaaft en weigert een handhavingsbesluit te nemen.

Ik kan u in dit soort gevallen helpen en juridisch bijstaan en ondersteunen. De ervaring leert dan u dan altijd veel sterker staat richting de gemeente.

A. Bil Rechtspraktijk