U ontvangt een handhavingsbesluit van de gemeente

U ontvangt zelf een handhavingsbesluit of de gemeente dreigt daarmee. Dit besluit staat in een brief. De gemeente wil bijvoorbeeld dat u een gebouw of een deel daarvan afbreekt omdat dit zou zijn gebouwd zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning. Of u gebruikt een perceel of gebouw volgens de gemeente in strijd met de regels en er wordt geëist dat dit gebruik stopt. Doet u dat niet dan dreigt de gemeente u een dwangsom op te leggen. Of: de gemeente past bestuurdwang toe en dreigt op uw kosten het gebouw of een deel daarvan af te (laten) breken. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie hierover.

U verlangt handhaving van de regels, maar de gemeente weigert een handhavingsbesluit te nemen

Ook kan het voorkomen dat u overlast en schade ondervindt omdat een ander in de buurt de regels aan zijn laars lapt. U vraagt de gemeente daar wat aan te doen, maar de gemeente doet dat niet of treuzelt met ingrijpen. Uw buurman gebruikt, bijvoorbeeld, zijn schuur voor bedrijfsactiviteiten en hindert u in uw woongenot of bedrijfsvoering terwijl dat op grond van het bestemmingsplan of andere regels niet mag. Of u heeft last van geluidsoverlast van een naburig café of horecabedrijf. De gemeente doet er echter niets aan. Maak een afspraak om te overleggen hoe u bezwaar kan maken tegen de handhaving.

Indienen handhavingsverzoek

Ik kan voor u een goed juridisch doortimmerd handhavingsverzoek indienen. De ervaring leert dat gemeente vaak dan pas in actie komen, met frisse tegenzin. De gemeente is dan verplicht een en ander te onderzoeken en moet binnen 8 weken een besluit te nemen of tot handhaving wordt overgegaan.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen een handhavingsbesluit kan bezwaar worden gemaakt. Ook kan er bezwaar worden gemaakt in de situatie dat de gemeente op uw verzoek niet de wet handhaaft en weigert een handhavingsbesluit te nemen. Ik kan u in dit soort gevallen helpen en juridisch bijstaan en ondersteunen. De ervaring leert dan u dan altijd veel sterker staat richting de gemeente.