U ontvangt een handhavingsbesluit van de gemeente

U ontvangt zelf een handhavingsbesluit of de gemeente dreigt daarmee. Dit besluit staat in een brief.

De gemeente wil bijvoorbeeld dat u een gebouw of een deel daarvan afbreekt omdat dit zou zijn gebouwd zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning. Of u gebruikt een perceel of gebouw volgens de gemeente in strijd met de regels en er wordt geëist dat dit gebruik stopt.

Doet u dat niet dan dreigt de gemeente u een dwangsom op te leggen.

Of: de gemeente past bestuurdwang toe en dreigt op uw kosten het gebouw of een deel daarvan af te (laten) breken.

U verlangt handhaving van de regels, maar de gemeente weigert een handhavingsbesluit te nemen

Ook kan het voorkomen dat u overlast en schade ondervindt omdat een ander in de buurt de regels aan zijn laars lapt. U vraagt de gemeente daar wat aan te doen, maar de gemeente doet dat niet of treuzelt met ingrijpen.

Uw buurman gebruikt, bijvoorbeeld, zijn schuur voor bedrijfsactiviteiten en hindert u in uw woongenot of bedrijfsvoering terwijl dat op grond van het bestemmingsplan of andere regels niet mag.

Of u heeft last van geluidsoverlast van een naburig café of horeca-bedrijf. De gemeente doet er echter niets aan.