Geluidsoverlast en een bouwwerk dat zonder vergunning is gebouwd of in strijd is met het bestemmingsplan. Het zijn situaties waarin een gemeente handhavend kan optreden en een overtreder oplegt om een overtreding te beëindigen. Heeft u van uw gemeente een handhavingsbesluit ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar aanteken tegen dit handhavingsbesluit. U kunt dit zelf doen of een bezwaarschrift laten opstellen door Rechtspraktijk A. Bil.

Rechtspraktijk A. Bil, specialist voor het beste bezwaarschrift
Rechtspraktijk A. Bil is uw ervaren juridisch specialist voor het beste bezwaarschrift. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht en helpen u om succesvol bezwaar aan te tekenen tegen het tegen u opgelegde handhavingsbesluit binnen de hiervoor geldende termijn.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u het recht om Rechtspraktijk A. Bil als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen.

Door Rechtspraktijk A. Bil in te schakelen, zal de gemeente beter naar u luisteren en echt rekening houden met uw belangen.

Dien uw bezwaar tegen een handhavingsbesluit op tijd in
U dient op tijd bezwaar te maken tegen een handhavingsbesluit. Doe dit binnen 6 weken na oplegging van het handhavingsbesluit. De 6 weken gaan in vanaf de datum die bovenaan de brief met de beslissing staat. Uw bezwaar wordt niet in behandeling genomen als u dit te laat indient. U heeft uw bezwaarschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan en het bezwaarschrift binnen een week na afloop van de termijn wordt ontvangen.

Rechtsbijstandsverzekering
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u het recht om Rechtspraktijk A. Bil als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen. Zo hebben wij al voor enkele cliënten die verzekerd zijn bij DAS en Achmea Rechtsbijstand hun zaken behartigt door bezwaar en beroep in te stellen.

Bezwaar aantekenen tegen een handhavingsbesluit? Wij staan voor u klaar om u te helpen!
Bezwaar aantekenen tegen een handhavingsbesluit? A. Bil is juridisch specialist in omgevingsrecht en staat voor u klaar om te helpen bij het aantekenen van bezwaar bij de gemeente, bijvoorbeeld tegen een omgevingsvergunning, bestemmingsplan of handhavingsbesluit.

Wilt u bezwaarschrifthulp, meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Vergroot de kansen op een succesvol protest. Vul het contactformulier in en wij nemen dan snel contact met u op!