Uw buren gaan verbouwen, uitbreiden of slopen en hebben daar een omgevingsvergunning voor nodig. Indien u het niet eens bent met deze vergunning, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Uw buren vragen een omgevingsvergunning aan
Indien uw buren de omgevingsvergunning nog moeten aanvragen, bespreek de situatie en uw zienswijze dan eerst met uw buren. Wellicht vindt u samen een oplossing en kan een bezwaarschrift worden voorkomen.

Uw buren krijgen een omgevingsvergunning
Uw buren hebben van de gemeente een omgevingsvergunning gekregen, maar u bent het daar niet mee eens. U kunt hiertegen bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit inzake de omgevingsvergunning.

Uw bezwaar wordt niet in behandeling genomen als u dit te laat indient. U heeft uw bezwaarschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan en het bezwaarschrift binnen een week na afloop van de termijn wordt ontvangen.

Onthoud: te laat is te laat ook al heeft u gelijk!

Uw buren gaan te werk zonder omgevingsvergunning
In sommige gevallen hebben uw buren geen omgevingsvergunning nodig om te verbouwen, uit te breiden of te slopen. Het is dan niet mogelijk om bezwaar te maken bij de gemeente.

Enkel indien uw buren te werk gaan terwijl een omgevingsvergunning nodig is, kunt u bezwaar aantekenen.

Rechtspraktijk A. Bil, specialist voor het beste bezwaarschrift
Natuurlijk kunt u zelf een bezwaarschrift opstellen, maar het beste is om dit over te laten aan een juridisch specialist. Rechtspraktijk A. Bil is uw ervaren juridisch specialist voor het beste bezwaarschrift. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht en helpen u om succesvol bezwaar aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning van uw buren.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u het recht om Rechtspraktijk A. Bil als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen.

Door Rechtspraktijk A. Bil in te schakelen, zal de gemeente beter naar u luisteren en echt rekening houden met uw belangen.

Gratis intake
Voor iedereen is een eerste analyse met toelichtend telefoongesprek gratis. Wij kunnen u juridisch vertegenwoordigen en bijstaan in procedures. U wordt volledig ontzorgd en dat geeft rust.

Rechtspraktijk A. Bil staat voor u klaar
Rechtspraktijk A. Bilstaat voor u klaar om te helpen bij het aantekenen van bezwaar tegen een omgevingsvergunning van uw buren.

Wilt u bezwaarschrifthulp, meer informatie ontvangen of een afspraak maken? Vergroot de kansen op een succesvol protest. Vul het contactformulier in en wij nemen dan snel contact met u op!