Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Ik kan u helpen bij conflicten of bezwaren over een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) en indien u hierover een (dreigend) conflict heeft met de gemeente. Ik biedt u dan de helpende hand als specialist in het omgevingsrecht. De ervaring leert, keer op keer, dat u dan richting de gemeente veel sterker staat in uw bezwaren; er wordt eerder naar u geluisterd, waardoor er ook ruimte komt voor oplossingen. Hieronder volgt algemene en praktische informatie over de juridische aspecten van een omgevingsvergunning.

Ik wil geen bouw bij mij in de buurt

U heeft bezwaar tegen bebouwing en bouwplannen in de buurt. Er is een plan om een omgevingsvergunning te verlenen of deze vergunning is al verleend en u heeft bezwaar. Of de gemeente wil onverwachts bouw van meer woningen mogelijk maken door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. In dit soort gevallen kan ik voor u nagaan of terecht een omgevingsvergunning is verleend en of het klopt qua bestemmingsplan. Zo nodig maak ik dan voor u bezwaar.

Er is bezwaar gemaakt tegen mijn omgevingsvergunning

De gemeente heeft aan u een omgevingsvergunning verleend. De buurman of iemand anders heeft echter een bezwaarschrift ingediend. U wilt graag bouwen en weet niet of dat mag en welk (financieel) risico u dan loopt. Ook wilt u graag weten hoe sterk de gemeente staat en of uw omgevingsvergunning uiteindelijk in stand blijft.

De gemeente wil niet meewerken aan mijn bouwplan

Ook kan ik voor u onderzoeken of de gemeente juridisch medewerking mag weigeren en of het niet mogelijk is om, bijvoorbeeld, een vergunning te krijgen in afwijking van het bestemmingsplan of het beleid van de gemeente. Kortom, ik ga voor u na of er andere wegen zijn uw plannen te realiseren.