De gemeente heeft u aangeschreven omdat u heeft gebouwd zonder omgevingsvergunning of omdat u uw perceel in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. U ontvangt dan een brief waarin staat wat er mis is en welke regels u heeft overtreden. In de brief wordt ook uitgelegd waarom er niet alsnog toestemming of vergunning kan worden verleend. De gemeente is namelijk verplicht te onderzoeken of de illegale situatie niet alsnog kan worden gelegaliseerd. U moet dan alsnog een vergunning aanvragen en die vergunning kan worden verleend. In zo’n geval wordt de handhaving natuurlijk niet doorgezet. In mijn praktijk valt het mij op dat de gemeente vaak erg makkelijk of te stellig in de brief concludeert dat een overtreding niet kan worden gelegaliseerd. Vaak in 1 zin wordt die verstrekkende conclusie (“nee, sorry de overtreding kan niet worden gelegaliseerd”) getrokken. Als ik op verzoek van klanten nader onderzoek doe naar de mogelijkheden blijkt er meer mogelijk is dan hetgeen de gemeente u vertelt. Het is daarom het onderzoeken waard of het zin heeft om alsnog een vergunningsaanvraag in te dienen. Ook al zegt de gemeente dat dit geen zin heeft.
Als u hierover specifieke vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen. Ik help u graag verder.