Rechtsbijstandverzekering: u kunt mij altijd als juridisch adviseur kiezen

Rechtsbijstandsverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor ook eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst.

 

U bent op grond van de polis echter niet verplicht hiervan gebruik te maken: als u op dat moment een juridisch adviseur en deskundige wil kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan. Dit volgt uit de uitspraken van het Hof van Justitie van 7 november 2013 en 7 april 2016.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, heeft u dus het recht om mij als juridisch specialist te kiezen om uw zaak te behartigen. U kunt mij altijd als juridisch adviseur kiezen ook via uw rechtsbijstandsverzekering. Uw rechtsbijstandsverzekering moet hieraan meewerken. Natuurlijk moet u vooraf wel afspraken maken over de kosten, die zij vergoeden. In verschillende dossiers heb ik al op deze manier gewerkt. Voor enkele cliënten die verzekerd waren bij DAS en Achmea Rechtsbijstand heb ik reeds op deze wijze hun zaken kunnen behartigen door bezwaar en beroep in te stellen.