Ervaren en deskundig met een persoonlijke benadering

Met mijn Rechtspraktijk haalt u een ervaren en gedreven juridisch specialist in huis op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht. In tegenstelling tot veel andere advocaten of juridisch adviseurs beperk ik mij tot deze gebieden.

Als gemeentejurist heb ik meer dan 40 jaar ervaring en ken gemeenten en hun werkwijze en denkmanier van binnen en van buiten. Hierdoor kan ik gerichter adviseren, ook als het gaat om oplossingen vinden.

Ik ben natuurlijk op de hoogte van de wettelijke regels, ken de laatste ontwikkelingen en zorg ervoor dat uw belangen door de gemeente serieus worden genomen.

Ten slotte, maar niet op de laatste plaats, biedt ik persoonlijke dienstverlening. Mijn cliënten waarderen dat ik altijd tijd en ruimte voor ze maak om de zaak goed door te nemen. Mijn dienstverlening gaat verder dan “uurtje, factuurtje”.

Hoe sterk sta ik richting de gemeente?

U wilt natuurlijk weten hoe sterk u staat.

Ik onderzoek daarom eerst of het voor u zin heeft een procedure tegen de gemeente aan te spannen. Na deze eerste analyse beslist u of u met de zaak doorgaat. Hierna beschrijf ik hoe dat in zijn werk gaat.

In het eerste contact bekijk ik de zaak waar het om gaat. Dat kan soms al in het telefonisch contact met u. Neem contact op, de eerste telefonische intake is gratis en vrijblijvend.

Voor een goede analyse is het meestal nodig dat u (een kopie van) alle stukken van de gemeente en de correspondentie per mail of per post aan mij toestuurt. Vervolgens zoek ik vaak aanvullende informatie op internet of de website van de gemeente. Soms vraag ik informatie op bij de gemeente.

De eerste analyse baseer ik op de beschikbare informatie en is vooral erop gericht om te kijken hoe sterk uw juridische positie is. Uiteraard alles op basis van een goede inschatting van de kansen en een kosten-batenanalyse.

Ik zorg ervoor dat u snel weet waar u aan toe bent.

Eerlijk advies

U krijgt een eerlijk advies, ook als het geen zin heeft om bezwaar of beroep in te stellen of door te zetten. Ik zeg waar het op staat.

Niet in alle gevallen is bezwaar maken en procederen tegen de gemeente de geschikte en kansrijke weg om uw belangen veilig te stellen.

In mijn advies aan u betrek ik eventueel ook (niet-juridische) alternatieven. U kunt daarbij denken dat ik namens u met de gemeente overleg en onderhandel voor een goede oplossing waarmee u tevreden bent.

Mijn advies neem ik persoonlijk met u door

Ik neem telefonisch de tijd om samen met u de eerste analyse door te nemen. In ons gesprek kan ik ingaan op uw vragen of misschien nog aanvullende vragen aan u stellen.

Uiteindelijk kom ik tot een eindadvies aan u, vanuit de gedachte: “wat zou ik doen als ik in uw schoenen stond.”

Na dit gesprek beslist u dan of u met de zaak doorgaat en of u mij hiervoor een opdracht geeft. Bij een opdracht wordt schriftelijk vastgelegd wat er over en weer is afgesproken. Kortom, u weet waar u aan toe bent.

Opdrachtgebied

Ik werk in het gehele land met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Gorinchem.

Kosten

Ik breng voor de eerste analyse en het toelichtende telefonische gesprek (consult) geen kosten in rekening. Als we met elkaar in zee gaan reken ik de werkelijk gemaakte uren. Ook is het mogelijk vooraf een afspraak te maken over het aantal declarabele uren. U weet dan waar u aan toe bent. Ik werk niet op no cure no pay basis.

Mijn uurtarief bedraagt € 150,– (inclusief 21% BTW). De reiskosten bedragen € 0,50 per kilometer (prijspeil 2017), gerekend vanaf Gorinchem heen en terug.

Neem contact op