Stel: je buurman maakt er een potje van en gebruikt zijn agrarische perceel voor een illegaal bedrijf. Het bedrijf geeft al jarenlang veel overlast door opslag van allerlei goederen, werkzaamheden in de open lucht, geluidsoverlast en een komen en gaan van klanten, ook in de weekenden. Dit gebruik is in strijd met het bestemmingsplan. De buurman wil zijn bedrijf niet beëindigen en gesprekken met hem ontaarden in een forse burenruzie en bedreigingen. Ten einde raad wendde deze buurman zich tot mij, ook omdat de gemeente, na meerdere verzoeken, niet bereid was te handhaven. Dit lijkt een gefingeerd verhaal of een uitzondering, maar mijn ervaring is dat de meeste gemeente zelden actief en effectief op handhavingsverzoeken ingaan. Er vindt vaak geen goede controle plaats omdat er bij de gemeente mankracht en toezichthouders ontbreken. Beslissingen duren erg lang en onder het mom van “het is een burenruzie” weigert de gemeente vaak feitelijk in te grijpen. Ook als buurtbemiddeling of mediation geen oplossing kan bieden. Kortom, om moedeloos van te worden. Door de druk op te voeren en formele (juridische) verzoeken en bezwaarschriften in te dienen kan deze impasse worden doorbroken. Het is vaak een kwestie van lange adem. In het genoemde geval is het uiteindelijk gelukt en is het bedrijf beëindigd, met hulp van de rechter. Het woon- en leefklimaat van mijn cliënt is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Eind goed, al goed. Als u hierover specifieke vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen. Ik help u graag verder.